Ritueelbegeleider bij afscheid

Persoonlijk begeleiden

Naderend afscheid

Soms weet u dat uw einde nadert, op langere termijn of binnen afzienbare tijd.

Wanneer u ernstig ziek bent begint u al met rouwen en afscheid nemen.

U en de mensen die het dichts bij u staan maken het zelfde rouwproces door, het leren leven met verlies van bepaalde verwachtingen.

In deze tijd neemt u geleidelijk afscheid van gezondheid en uiteindelijk van het leven.

Uw dierbaren moeten afscheid gaan nemen van samenleven en zich voorbereiden op alleen verder gaan.

Terugkijken op uw leven, nadenken over de dood kan u helpen tijdens het proces van afscheid nemen.

Voor u en uw naasten kan het een meerwaarde hebben om uw eigen inbreng te hebben tijdens de afscheidsdienst.

Het geeft een onderlinge verbondenheid die voor alle partijen als zeer waardevol wordt ervaren.

Het geeft u kracht voor de laatste dagen samen.

In deze periode kunt u een beroep op mij doen, op mijn steun en bemoediging.

Afscheidceremonie

Afscheid nemen van iemand die je dierbaar is gaat gepaard met veel gevoelens. Gevoelens en reacties waar we soms geen raad mee weten. Juist deze dagen moet er veel geregeld worden rondom het afscheid.

Een uitvaartverzorger is er om de organisatie rond de uitvaart op zich te nemen.

In deze moeilijke tijd kan ik u begeleiden in het proces van afscheid nemen.

Tijdens één of meerdere gesprekken bij u thuis praten we over de dierbare die is overleden.

We praten over hoe hij of zij was. Wat de overledene belangrijk vond in het leven. Hoe denkt u aan hem of haar terug?

We zoeken samen naar woorden, muziek, beelden en stiltes. Alles samengevoegd breng ik een rode draad in de afscheidsdienst waarbij de betekenis van het leven van de overledene centraal staat.

Belangrijk is de ruimte voor uw eigen inbreng. Ik ondersteun u waar het nodig is.

Samen stellen we een afscheid samen dat persoonlijk is.

Een afscheid om met een dankbaar gevoel terug te denken aan het leven van uw dierbare.

Een afscheid dat kracht en troost geeft voor de toekomst van hen die afscheid nemen van een dierbare.

De plaats van de afscheidsviering is niet gebonden aan kerk of crematorium. Andere mogelijkheden zijn: een natuurbegraafplaats, in de tuin, in het huis van de overledene of op een andere bijzondere plaats. Een plaats die past bij de overledene en de nabestaanden, een eigentijds afscheid.

Herdenking

Afscheid nemen stopt niet bij een crematie of begrafenis. Het is het begin van een rouwproces dat u doormaakt na het overlijden van iemand die u lief was.

Het gemis met speciale dagen, tijdens of bij het plaatsen van een gedenksteen, of de asverstrooiing zijn momenten waarop u een beroep op mij kunt doen.

Samen staan we stil bij het leven zoals het nu is. We noemen de naam van de overledene, hij of zij mag er zijn.

We mogen kenbaar maken dat de band er nog altijd is.

Het is ook mogelijk om jaren later een afscheidsritueel te houden.

Wanneer het verlies na jaren bewuster wordt en u het afscheid niet hebt kunnen afronden.

Het is goed om bij iets wat nooit afgerond is, samen stil te staan.Samen met u zoek ik creatief hoe en in welke mate een vervangend of aanvullend ritueel kan helpen om emoties tot uitdrukking te brengen of om erkenning te geven aan het verlies en de gevoelens die het nog steeds oproept.

Nazorg

Enkele weken na het afscheid zal ik telefonisch contact met u opnemen.
We bespreken hoe het afscheid voor u is geweest.
We kijken  naar wat u nodig heeft voor de toekomst.
Waar nodig kan ik u verder begeleiden of naar anderen verwijzen.